MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

TARAFLAR:

HİZMET VEREN
Adı-soyadı: DIGIPARTNER
Adresi: Gürsu Mah. Atatürk Bulv. No:187C/2  KONYAALTI/ANTALYA
E-mail: [email protected]

HİZMET ALAN
Hizmet alan kişi www.blincliritmikyasam.com  üzerinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan mail adresi bilgisi esas alınır.

 

KONU:

Hizmet veren’in yönetiminde olan bilincliritmikyasam.com sitesi üzerinden online eğitim hizmetlerinin elektronik ortamda satış ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

 

GENEL HÜKÜMLER:

  • Online Eğitim Hizmetin detayı, türü, satış bedeli ve ödeme şekli satış eğitimin satış sayfasında bilgilerden oluşmaktadır.

  • Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

  • İşbu sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı veya satın aldığı tarihte yürürlüğe girer.

  • Satın alma sürecinden sonra Hizmet Alan hizmeti kullanması üye olması gerekir.
     
  • Hizmet Alan satın alma sürecinde belirttiği email adresine ilgili hizmetin nasıl kullanılma ile bildirim gönderilebilir.  Hizmet, Hizmet Alan’ nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden Rentido  sorumlu tutulamaz.

İPTAL VE İADE ŞARTLARI:

HİZMET ALAN, sözleşme konusu hizmetin ödemesi yapıktan itibaren üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde [email protected] e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu bildrimin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde hizmet bedeli HİZMET ALAN’a iade edilir.

Hizmet Veren, Mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu Hizmet Alana bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde hizmet alan siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. Hizmet Alan‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine geri ödenir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde HİZMET ALAN, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını HİZMET ALANA’a iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile RENTİDO’NUN yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda HİZMET ALAN işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.