KURUMSAL EĞİTİM

• Bilinçli Ritmik Yaşam Programı bir paket programdır. Programın temeline sadık kalmak kaydıyla güçlendirilmesi düşünülen birimin ya da birimlerin istenilen seviyeye gelebilmesi için, eğitim içeriğindeki gerekli olan bölümler çalışıldıktan sonra yine eğitim zamanı içinde uygulamalı geri bildirim alarak çalışma tamamlanmaktadır. 

Bilinçli Ritmik Yaşam Eğitiminin şirket çalışanlarına ve şirketlere katkıları nelerdir? 

• Her insanın birikimlerini kullandığı 5 alan vardır. Bu alanlar; bireysel, mesleki, sosyal, aile ve iletişim alanlarıdır. Siz bilinçli olarak kendinizdeki birikimin, donanımın kalitesini ne kadar artırırsanız o derece başarılı olursunuz. Dolayısıyla şirketleri başarıya taşıyan, o şirketteki en alt kademeden en üst yönetim kademelerine kadar, bireyler olduğuna göre, bu kişilerin donanımları yaşamlarının her alanında önemli olduğu gibi iletişimleri, farkındalıkları, bilinçlenmeleri çok önemli.

Biz, Bilinçli Ritmik Yaşam eğitimiyle kişilerin farkında olmadıkları potansiyellerini fark etmelerini ve yaşamlarının 5 alanının içinde olan mesleki alanda da bu donanımı ve farkındalıkları en kolay şekilde hayatlarına katabilmeleri yönünde bir eğitim veriyoruz. Böylece, şirketlerin farklı birimlerinin potansiyellerini yükseltmelerine yüzde yüz katkı sağlıyoruz. 

Bilinçli Ritmik Yaşam Eğitiminin şirketlerin potansiyellerini tanımaları üzerine ne gibi etkileri oluyor? 

• Şirketler genelde günlük koşuşturma içinde net olarak gerek sahada gerekse iç potansiyellerinde hangi durumda olduklarını göremeyebiliyorlar. Eğitim içeriğinde bulunan net soru ve cevaplarla bunları çok açık bir şekilde görebiliyorlar. İş dünyasında insanın, farklılaşmada ve rekabet sağlamada önde gelen unsur olması ve eğitimlerimizin, tamamen bilinçlendirmeye yönelik; kendini tanıma, potansiyelini fark etme, uygulama ve motivasyon, takım çalışması gibi alt başlıklardan oluşması, şirketlerin sektörlerinde bulundukları noktadan, hedefledikleri noktaya bilinçli olarak, emin adımlarla ulaşmalarını sağlıyor.